Os skole

Utfører grunn og utomhusarbeider for nye Os skole og ny idrettshall i Halden 

I forbindelse med utbygging av ny barne- og ungdomsskole i Halden kommune, har Park & Anlegg utført grunn- og utomhusarbeider som underentreprenør for AF Bygg Østfold AS. 

 

Fakta om prosjektet

I tillegg til ny skole, bygges det ny idrettshall med to håndballflater og fasiliteter for eliteseriehåndball, samt publikumskapasitet på ca. 2.000 plasser. En stor del av arbeidene har gått ut på å legge om Os-bekken langs Fv. 220. Bekken ble lagt gjennom tomta i en betongrør-kulvert, med dimensjon DN1800 mm og ca. 200 meter lengde. Det har stedvis vært svært dårlige masser i prosjektet, det ble utgravd ca. 40.000 faste m3 løsmasser i byggegropa. Det ble også funnet betydelige mengder forurensede masser på tomta. Massene ble kjørt bort og deponert ved lovlig mottak.

Store deler av utomhusarealene vil bli lagt med granittheller av lokal Iddefjordsgranitt. Grøntareal og lekeplassutstyr av høy kvalitet vil etableres, med blant annet flere interaktive apparater, ballbaner, klatrevegg etc.

Varighet

2021 – 2024

Kontraktssum

47 MNOK

Prosjektleder

Roy Dybedahl

Fagområder

Grunn, sprengning, VMT, geomatikk, transport, bygg/ konstruksjoner

Byggherre

AF Bygg Østfold AS

Os skole

Park & Anlegg utfører

grunn- og utomhusarbeider for nye

Os skole, med tilhørende

ny idrettshall, i Halden

kommune.

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER