Oscarsborg festning

Park & Anlegg utfører fasade- og takarbeider på Oscarsborg festning.

I 2020 ble Gorgens fasade mot borggården restaurert. Ødelagt tegl ble skiftet ut og alle fuger renset og refuget, i tillegg ble vinduene satt i stand.

 

Fakta om prosjektet

Prosjektet omfattet resterende fasade- og takarbeider som gjensto etter at prosjektet i 2020 ble avsluttet. Arbeidene besto av produksjon og innsetting av ventilasjonsrister. Tilbakeføring av midlertidig gjenmurte vindusåpninger i Gorgen, inkludert nødvendig restaurering av karmer. Produskjon av nye vindusrammer i åpningene inkludert innsetting av glass, kitting og maling. Fjerning av takpapp, produksjon og montering av kobberbeslag langs gesims og innfestning/påsveising av ny papp. Restaurering av piper inkludert påmontering av nytt beslag og nye toppheller. Arbeider på 10 piper på flatt tak belagt med asfaltpapp. Pipene ble tatt ned over tak og muret opp på nytt. Vi måtte også rense fuger og refuge natursteinsvegger samt etablering av nye beslagsløsninger på gesims og gesimsbånd.

Varighet

2021

Kontraktssum

6 MNOK

Prosjektleder

Lars Erik Lunde

Fagområder

Grunn, betong, rehabilitering, restaurering, muring, taktekking, blikkenslager

Byggherre

Forsvarsbygg

Oscarsborg festning

Oscarsborg festning er fredet av

riksantikvaren. Alle tiltak som er

gjort, måtte derfor avklares og

godkjennes av riksantikvaren,

gjennom dialog med byggherren. 

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER