Park & Anlegg ISO-sertifisert for 3 nye år

Park & Anlegg ble ISO-sertifisert første gang 19.03.2020. I mars har vi hatt sertifiseringsrevisjon hvor vi nå er sertifisert for 3 nye år i kategoriene 9001 Kvalitet og 14001 Miljø.

 

Vår hovedambisjon med å sertifisere oss har vært å bidra til kontinuerlig forbedring og vi er opptatt av å være en foretrukket entreprenør på både kvalitet og miljø, og stiller strenge krav til oss selv med å følge opp dette.

Det kreves stadig mer av bedriftene som kjemper om å vinne kontrakter. Tildelingskriteria som pris og kvalitet er fortsatt kjempeviktig, men det blir stadig mer fokus på både kvalitet og miljø.

Flere aktører opplever trygghet i å velge en leverandør med sertifisering og i mange anbud stilles det krav om kvalitets- og miljøstyring.

Sertifiseringen innebærer for oss forsterket fokus på videre utvikling og sertifiseringen understøtter våre kjerneverdier TRYGG – STOLT – NYTENKENDE.