Park & Anlegg skal oppgradere og forskjønne Pellygata i Sarpsborg

Vi takker Sarpsborg kommune for tilliten ved å tildele oss dette flotte oppdraget og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet!

 

Arbeidene omfatter oppgradering av Pellygata og også Nils Hønsvalds gate. Det skal etableres ny gatestruktur med et grønt belte samt innsnevring av kjørebanen til et felt, Nils Hønsvalds gate skal innlemmes som en del av gågata i St. Marie gate med sitteplasser og renovasjon. I forbindelse med dette skal eksisterende vann- og avløpsnett skiftes ut. Prosjektet omfatter separering og rehabilitering i Nils Hønsvalds gate og Pellygata. Lengde på hovedledningsgrøft vil bli ca. 600 meter. I Pellygata skal også alle kummer skiftes ut i alle gatekryssene, og eksisterende avløpsledninger skal legges om fra felles til separat system. 

Det skal lages forau på begge sider av gata, og hele Pellygata vil få samme kjøremønster. Det vil også bli etablert et felles felt for sykkel og kollektiv. På nordsiden av veien blir det et felt med benker, trær og annen beplantning som skiller fortau og sykkelvei. Arbeidene er delt inn tre faser, hvor første fase starter i krysset Pellygata – Jernbanegata og går til krysset Nils Hønsvalds gate – Pellygata. Arbeidene her startet opp i starten av august. 

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER