Stena Recycling AS på Solgård Skog i Moss

Varighet

2023 – 2024

Entrepriseform

Samspillsentreprise

Prosjektleder

Erlan Andreassen, Lars Næshagen

Fagområder

Grunnarbeider, VVA, VMT, Geomatikk, Bygg, Konstruksjoner

Byggherre

Stena Recycling AS

Stena Recycling er en gjenvinningsstasjon for avfall, de tar imot avfall fra private samt selskaper.
Stena Recycling er etablert i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Polen, Italia og USA, de har 3.500 ansatte.

Park og Anlegg AS har enn samspillskontrakt med Stena Recycling AS.
Vårt mål i et samspill er å levere et godt prosjekt innenfor avtalte rammen til den beste prisen vi kan klare, vi jobber sammen mot et felles mål. Begge parter har en delt risiko og gevinst.

Samspillskontrakt omhandler bygg C og bygg D på til sammen 5.548 m2 bygningsmasse, opparbeidelse av terreng, sprengning, VA, overvann og permeabelt dekke på 5.000 m2.
Det skal etableres fordrøyningsbasseng for overvann og en tank på 180 m3 til oppsamling av slukkevann.
Betonggutta skal produsere tilsammen ca. 160 m3 i bygg C og bygg D. Det skal armeres ca. 125 tonn i bygg C og bygg D, i tillegg kommer det betongarbeider i bygg A og B, samt pumpehus mm.

Bygg A: Tilbygg ny kantine, samt ny hems i eksisterende bygning.
Bygg B: Tilbygg, ny hems med garderober samt rehabilitering av eksisterende bygg innvendig.

Vi har nå mottatt IG for alle bygg. Byggene har kraftige dimensjoner og lange spenn.
Som eksempel har vi spenn på 50 m på takstolene, og en takstol veier 17 tonn.
Det monteres datastyrte slukkekanoner, som har varmesøkende kamera for å oppdage varme/brann tidlig. Det er en fullautomatisk robot løsning. Disse kan skyte ut vann og slukke på 25 m avstand og har kapasitet til å spyle 3.000 L i minuttet, så her snakker vi høyt trykk.

Vi er takknemlig for tilliten og ser frem mot et fortsatt godt samarbeid med byggherren! 

08.02.2024

Oppdraget utføres som sampillsentreprise etter en innledende avklarende fase som også har inkludert forprosjektering.

Prosjektet består av 2 stk. nybygg på ca. 5.500 M2 for innendørs avfallssortering, og her vil man gradvis fase ut fossilt drevne maskiner over til elektrisitet.

Videre skal tomten og utearealene på ca. 35 mål oppgraderes med bl.a. belegningsstein og VA-anlegg, og ventesoner for selskapets lastebiler for bedre trafikkflyt vil bli etablert. I tillegg skal eksisterende produksjons- og kontorbygg oppgraderes med eks.vis kantine, garderober, kontorer.

Vi tør påstå at prosjektet er et perfekt P&A-prosjekt! Her får vi benyttet bredden i vår fagkompetanse. Egenproduksjon innenfor sprengnings-/grunnarbeider, betongkonstruksjoner og øvrige byggearbeider, rørlegger-/VA- og utomhusarbeider, transporttjenester og geomatikk er tiltenkt.

Vi takker Stena Recycling AS for tilliten ved tildelingen av oppdraget og ser frem til fortsatt godt samarbeide inn i en ny fase av prosjektet!

17.10.2023

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER