Landscape and Granite Follo Line

Park & Anlegg utfører alle overflatearbeidene på nye Ski stasjon.

Prosjektet omfattet komplette grunnarbeider, VA-arbeider og utomhus med stort fokus på legging av granitt på nye Ski stasjon. Det er installert snøsmelteanlegg på store deler av stasjonsområdet inkludert plattformer. Hele stasjonsområdet har nytt granittdekke, hvor vi har lagt ca. 20.000 m2 med granittheller i forskjellig størrelse og tykkelse.

 

Fakta om prosjektet

På stasjonsområdet er det et omfattende lysanlegg, hvor vi har håndtert masse forskjellige typer prefab fundamenter tilhørende lysanlegget og også montert ca. 40 stk. pullerter (sperrebom), både med og uten lys. I stasjonsparken er det etablert gangsti, med kant av cortenstål. Det er også lagt mye kantstein på forskjellige plasser, blant annet langs fortau og parkeringsarealer. Vi har etablert rekkverk og håndløpere flere steder på stasjonen, blant annet glassrekkverk og flettverksrekkverk. I undergangen mellom Øst og Vest er det montert aluminiumsprofiler både på vegg og i tak. Det er etablert flere murer på området, blant annet to murer bestående av gneis elementer på opptil 10 tonn. 

Arbeidene omfattet også etablering av en ny parkeringsplass, med kantstein, grøntrabatter og asfalt. På parkeringsplassen er det satt opp trær og busker, flere av disse står i plantekasser av betong med cortenstål rammer og har stammevern i pulverlakkert stål. 

På stasjonsområdet hvor det er lagt ca. 20.000 m2 med granittheller, er de største hellene som er lagt 100×90 cm store. Mye arbeider med komprimering, avretting og planhet på granittdekke. Trappene på stasjonsområdet er i utgangspunktet en betongkonstruksjon, forblendet med granitt, for å oppnå best mulig kvalitet. En meget stor del av arbeidene med granitthellene har vært tilpasning av hellene, til både kummer, plantekummer, murer, bygg og taktile heller (ca. 2.300 m). 

Totalt er det satt ned 216 trær rundt om på stasjonsområdet, plantet 3.373 busker, 4.577 stauder, ca. 100 klatreplanter, 18.000 m2 gress og 40 stk. plantekummer for trær.

Varighet

2018 – 2022

Kontraktssum

82 MNOK

Prosjektleder

Johann Bernhard Stenrød

Fagområder

Park, Utomhus, Steinsetting, Grunn, VMT

Byggherre

Obrascòn Huarte Lain S.A

Landscape and Granite Follo Line

Hele stasjonsområdet har

nytt granittdekke, totalt

har vi lagt ca. 20.000 m2

med granittheller,

i forskjellig størrelse

og tykkelse.