VVA-separering Kalabekken

Må fylles inn riktig tekst! Park & Anlegg utfører sanering av vann- og avløpsanlegget på Høgda, etappe lll.

Vi har utført sanering av vann- og avløpsanlegget på Høgda, etappe lll. Nye ledninger er lagt i Randemfaret, Randemkroken, Randemsletta og Nordlysveien, totalt ca. 1.200 m.

 

Fakta om prosjektet

Denne etappen omfatter leveranse av kummer, rør og deler, legging av vann og avløpsledninger, graving og sprengning av grøfter, rørlegging, montering av kummer, tilkobliner mm. Det er også etablert nytt belysningsanlegg samt ny strømforsyning i bakken til alle berørte eiendommer i prosjektet. Veiene er gjenoppbygget etter at VA-anlegget var ferdig. I prosjektet har vi hatt fullstendig ansvar for kontrakt, koordingering og tilpassing med ledningeiere og kabeletater.

Vi har i prosjektet også etablert nordens største fordrøyningsanlegg p.t. på hele 1.302 kubikkmeter. Dette krevde nøye forarbeider slik at fundamentet under kassettene var så rett som mulig. Kassettene er installert i seks lag.

Varighet

2021 – 2022

Kontraktssum

29 MNOK

Prosjektleder

Bjørn Wiggo Norum

Fagområder

Grunn, VMT, geomatikk

Byggherre

Sarpsborg kommune

Høgda IV

Entreprenør og byggherre

har også prosjektert og

gjennomført komplett

etablering av boregroper

og boring av nye

stikkledninger for vann inn

til totalt 35 boliger.

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER