Vi holder på for fullt med utvikling av flere store næringstomter på Moss Næringspark, for vår eier, Skolt Holding AS.

Prosjektet er preget av et særdeles godt samarbeid med BH, hvor vi sammen hele veien har funnet mange gode og smarte løsninger for best mulig og effektiv drift. Arbeidsmiljøet på prosjektet er svært godt og preget av mye humor og fokus på effektivitet.

Alle prosjektlederne våre var i slutten av juni på prosjektbesøk og så på de enorme områdene som utvikles. Prosjektleder Lars Næshagen, og anleggsleder Jan Lyby, loset oss grundig gjennom hvordan de har jobbet med gjennomføringen av prosjektet. Her er det virkelig høyt fokus på effektiv drift og det er imponerende å se hva den flotte gjengen som arbeider her har fått til og fortsatt får til.

I prosjektet har det hittil blitt tatt ut 750.000 m3 fast fjell, det er sprengt 254 salver og boret 181.000 meter. Massene har deretter blitt benyttet til oppfylling av tomter og veier i de forskjellige prosjektene på området. Alle tomtene er opparbeidet med lagvis fylling med sprengstein, i den største fyllingen ble det lagt ut og komprimert totalt 13 lag.

Det har hele veien i prosjektet vært mål om å håndtere alle masser internt, så alle løsmasser fra området er blitt benyttet til opparbeidelse av skjermingsvoller rundt tomtene.

Prosjektet har til nå opparbeidet totalt 190.000 m2 med tomteområder for næring. Flere av tomtene er allerede kjøpt opp av store aktører som Posten Norge og NREP.

Overskuddsstein fra tomteområdene er blitt transportert til Skolt pukkverk avd Moss som ligger i umiddelbar nærhet. Foreløpig har det blitt kjørt inn ca. 1 million tonn stein for direkte og fremtidig knusing. Det er også etablert egne knuseverk på prosjektet.

Imponerende å se hva prosjektorganisasjonen på Moss Næringspark, sammen med BH, har klart å oppnå. Godt jobba til alle involverte! laughing

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER