Myrrestaurering

Rammeavtale, Myrrestaurering

Avtalen omfatter restaurering av tidligere grøftede myrer ved bruk av gravemaskin.

 

Fakta om prosjektet

Avtalen omfatter restaurering av tidligere grøftede myrer ved bruk av gravemaskin. Det ligger stor vekt på å ivareta fremmede og sjeldne arter, samt verne om naturmangfoldet i aktuelt område. Vi må også gjøre tiltak for å ikke spre uønskede arter.

Myrene restaureres ved å bygge demninger på tvers av grøfteløpene med stedegen torv. Grøftene tettes mellom demningene med trær og busker som står langs grøftene, samt eventuelle overskuddsmasser fra byggingen av demningene.

Demninger som er utsatt for mye vanntrykk kan bygges som forsterkede demninger ved bruk av trestokker, materialer og veiduk.

Varighet

2017 – 2025

Kontraktssum

Løpende 

Prosjektleder

Lars Erik Lunde

Fagområder

Grunnarbeider, VA

Byggherre

Miljødirektoratet

Rammeavtale, Myrrestaurering 

Rammeavtalen innebærer

restaurering av myrer,

det vil si at vi sørger for å få

vannet tilbake i myrene.

Prosjektene har vært over store

deler av Sør-Norge

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER