Rammeavtale Nordre Follo kommune

Rammeavtale Nordre Follo kommune – gartnertjenester

Park & Anlegg utfører i rammeavtalen med Nordre Follo kommune garnerarbeider på flere forskjellige plasser, i barnehager og på skoler. Dette er et pågående prosjekt hvor vi utfører hva oppdragsgiver bestiller.

 

Fakta om prosjektet

Kontrakten innebærer hovedsakelig anleggsgartnerabrieder med opparbeidelse av nye overflater i skolegårder, leveranse og montering av lekeapparat, trimapparat, ballbaner, skateanlegg osv. Det monteres kantstein eller omramming av trestokker (Robinia), fallunderlag av gummi, kork eller kutterflis. Det bygges også diverse ramper, trapper i terreng, scener/amfier og grillhus. Alle arbeider utføres av eget mannskap fra avdeling Park i Park & Anlegg. 

Varighet

2020 – 2024

Kontraktssum

Rammeavtale

Prosjektleder

Jon Olsson

Fagområder

Grunn, park/utomhus, tømrer, geomatikk

Byggherre

Nordre Follo kommune

Rammeavtale Nordre Follo kommune

Skoler og barnehager i full

drift krever høyt fokus på

HMS. Vi lager blant annet

egne sikker jobb analyser

tilpasset det enkelte

prosjekt, med tanke på

barn i lek osv.

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER