Riksvei 22 Årum Bru

Årum Bru – Riksvei 22

Park & Anlegg AS bygger ny bro over E6 på Årum, Riksvei 22, mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

 

Fakta om prosjektet

På oppdrag fra Statens vegvesen og Bypakke Nedre Glomma bygger Park & Anlegg ny bru og over E6 på Årum, RV 22, mellom Sarpsborg og Fredrikstad. I tillegg til ny bru skal det anlegges ny rundkjøring samt- gang og sykkelvei i vest og vei med “park and ride”-anlegg i øst. Bypakk Nedre Glomma er et samarbeidprosjekt mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet om framtidens transportsystem i Nedre Glomma.

 

Varighet

2020 – 2022

Kontraktssum

80 MNOK

Prosjektleder

Vegard Johansen

Fagområder

Grunn, konstruksjoner, VMT, utemiljø

Byggherre

Statens Vegvesen

Årum bru

Brua over E6 er en viktig

vegforbindelse mellom Sarpsborg

og Fredrikstad. Ved å doble

kapasiteten på Rv. 22 ved Årum,

reduseres risikoen for farlige

situasjoner på E6.