RV. 22 Lillestrøm - Fetsund

RV. 22 mellom Lillestrøm og Fetsund

Vi bygde her 5,1 kilometer rv. 22 mellom Lillestrøm og Fetsund. Arbeidet begynte i mai 2013 og veien ble åpnet i desember 2015. Strekningen mellom Isakveien i Lillestrøm og Garderveien i Fet kommune har en ÅDT på over 20.000 kjøretøyer og er kjent for sine lange køer i rushtiden. Det er derfor en meget etterlengtet firefeltsvei vi har bygget for Statens Vegvesen.

 

Fakta om prosjektet

Prosjektet gikk ut på å bygge 5,1 km firefelts motorvei pluss gang/sykkelvei. En av forutsetningene var at at det skulle være full fremkommelighet på veien i hele anleggsperioden. Det var også omfattende miljøtiltak som måtte ivaretas i hele perioden. Prosjektet inkluderer vei, broer i betong og limtre, kulverter og grøntanlegg mm. Anlegget ble nominert som en av årets tre flotteste anlegg i NOrge i 2015.

Varighet

2013 – 2015

Kontraktssum

446 MNOK

Prosjektleder

 Johann Bernhard Stenrød

Fagområder

Grunnarbeider, anleggsgartnerarbeider, tømrerarbeider, parkarbeider, betongarbeider, utendørs røranlegg, vedlikehold

Byggherre

Statens Vegvesen

RV 22 Lillestrøm – Fetsund  

I kategorien anlegg ble

prosjektet RV.22

Lillestrøm – Fetsund

nominert til årets anlegg i 2015

 

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER