Solberg Øst bru

Park & Anlegg bygger bru på Solberg Øst

Totalleveranse av gangbro over Søndre tverrvei på grensen mellom Ås og Nordre Follo i området Solberg Øst. Prosjektet omfatter bygging av gangbro inkludert alle elementer.

 

Fakta om prosjektet

Arbeidene har innebært prosjektering, grunnarbeider med opparbeidelse av gang- og sykkelsti på 350 m med belysning. I tilleg har den blitt «tilkoblet på veier» på begge sider av gangbroen, med oppføring av gangbro samt tilbakeføring av tilleggende arealer som påvirkes i anleggsprosessen.

Broen har vært bygd og montert rett ved siden av veien den skal gå over, og har i byggeprosessen blitt heist på plass. Broen er 60 m lang, på stål søyler ned på betong. Den står fundamentert pelet til fjell og har to landkar i endene. Broen veier 35 tonn i et hiv, og ca. 43 tonn ferdig montert.

Vi takker Ås kommune for et godt samarbeid og et flott prosjekt!

Varighet

2022 – 2023

Kontraktssum

14 MNOK

Prosjektleder

Erlan Andreassen

Fagområder

Grunnarbeider, betongarbeider, limtrekonstruksjon, stålkjernepeling, elektro, asfalt

Byggherre

Ås kommune

Solberg Øst bru

Solberg Øst blir et godt veitiltak for

gående og syklende i Ås kommune

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER