Tilbygg Tindlund barneskole

Park & Anlegg har rehabilitert og bygd nytt tilbygg på Tindlund barneskole for Sarpsborg kommune

 

Fakta om prosjektet

Tilbygget gjelder et påbygg i 2. etg. på barneskolen i tillegg til innbygning av overbygg til eksisterende utvendige toaletter. I tillegg har to stk klasserom i 2. etg. omgjort til kontorer. I 1. etasje har vi gjort om tre kontorer til et klasserom og to grupperom, i tillegg til enda to nye klasserom og en gang.

Totalentreprisen inkluderte alle tekniske fag. Bygget er utført i stål og prefab hulldekker, yttervegger og innervegger utført i bindingsverk og foret fibersementplater som fasadekledning. Bygget er utført med fundamentering til fjell på peler og bærekonstruksjon i stål. Tilbygget har eget separat bæresystem og fundamentering. Avstivningssystemet består av vindkryss i stål. Grunnet mange vinduer og krav om dimensjonering for seismisk belastning ble det også behov for stålforsterkninger i trevegger som avstivning.

Vi har i alle arbeidene stort fokus på HMS og sikkerhet da det har vært full drift på skolen i gjennomføringsfasen av prosjektet. Dette innebærer at vi lagde egne Sikker Jobb Analyser som var tilpasset prosjektet med tanke på barn i lek osv, dette ble gjort i samråd med skole og byggeledelse. Skolen var i drift under byggetiden, derfor etablerte vi byggesoner med gjerder og transportsoner samt egne gå-soner for elevene. Prosjektet ble gjennomført på en god måte, uten uhell eller skader.

Varighet

2021

Kontraktssum

12 MNOK

Prosjektleder

Raymond Nyborg

Fagområder

Bygg, konstruksjoner

Byggherre

Sarpsborg kommune

Tilbygg Tindlund barneskole

Vi lagde egne Sikker Jobb Analyser

som var tilpasset prosjektet med

tanke på barn i lek, dette ble

gjort i samråd med skole

og byggeledelse.

Skolen var i drift under byggetiden,

derfor etablerte vi byggesoner med

gjerder og transportsoner samt

egne gå-soner for elevene.

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER