Varighet

2024 – 2025

Entrepriseform

Totalunderentreprise

Prosjektleder

Lars Næshagen

Fagområder

Grunnarbeider, VMT, Geomatikk

Byggherre

Posten/Bring Norge

Totalentreprenør

PEAB 

Posten og Bring Norge skal bygge nytt logistikksenter på næringsparken i Moss, hvor vi er godt i gang med grunnarbeidene. Arbeidene satt i gang for fullt i starten av mars.

Vi har gjennomført oppfylling for bygg på ca. 15000 kubikk, og vi har rettet av for ca. 500 meter ringmurer og fundamenter. Videre plan for fremdrift er oppstart av utvendig VA-grøfter, med en samlet lengde på rundt 1000meter. I tillegg skal det monteres slisserenner, og vi skal avrette for utvendig lasteplater.

Vi setter pris på oppdraget og samarbeidet mellom oppdragsgiver og øvrige entreprenører på plassen fungerer bra.

Park & Anlegg har fått tildelt kontrakt på grunn- og utomhusarbeider for prosjektet til totalentreprenøren PEAB; Posten Bring sitt nye logistikksenter på Næringsparken i Moss.

Logistikksenteret blir et tradisjonelt næringsbygg med et bruttoareal på rundt 20 000 kvadratmeter, hvor Park & Anlegg vil stå for opparbeidelse av grunn og utomhus, i tillegg til utvendig VA.

Uteområdene vil bli utviklet med ca. 45 000 kvadratmeter permeabelt dekke og betongplater, i tillegg til oppbygging av grøntområder.

Arbeidene har planlagt oppstart allerede i mars og vi takker PEAB for tilliten. Vi ser frem til å tilbringe enda mer tid på Moss næringspark i tiden fremover. Totalentreprisen har planlagt ferdigstillelse høsten 2025.

02.02.2024

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER