VA Evje

Park & Anlegg oppgraderer ledningsnett i Fredrikstad kommune

Arbeidene omfatter legging av ny etappe for ringledning rundt Fredrikstad by. Etappen strekker seg fra Vannverket og sammenkobling til eksisterende ledninger ved Glomma.

 

Fakta om prosjektet

Arbeidene gjelder også diverse omlegginger og oppgraderinger av eksisterende ledningsnett i omkringliggende områder. Det ble lagt over 5500m vannledning hvorav 1660m Ø900PE og 1400m Ø500PE, samt diverse ledninger for spillvann og overvann (opp til Ø1400). 300m av spillvannet ble rehabilitert ved strømpeforing i eksisterende Ø200 betongledning. Det var beregnet ca. 3000 meter grøfter totalt.

Fv. 109 ble krysset ved rørpressing. Jernbanen ble krysset ved at man trakk en 355PE Vannledning i den gamle ringledningen.

Det ble plassbygget to stk. ventilkammer i to etasjer på anlegget, ett ved Råbekksvingen og ett på Evje. Byggene ble hovedsakelig bygget i plasstøpt betong, tre og stål, med murt teglsteinsforblending på ytre fasader og kranbaner under taket.

Det ble arbeidet med hovedledningen ut fra vannverket, og det var viktig for prosjektet at vannforsyningen ble opprettholdt til enhver tid. Dette ble løst ved god planlegging og godt samarbeid med driftsavdelingen i kommunen.

Arbeid i nærhet av høyspent i både luften og i bakken, i tillegg til svært brede og dype grøfter, med logistikk og montering av store rørdimensjoner ble løst på en god og bra måte. 

Varighet

2019 – 2021

Kontraktssum

73 MNOK

Prosjektleder

Jack Valleraune 

Fagområder

Grunn, VA

Byggherre

Fredrikstad kommune

VA Evje

Arbeid i nærheten av høyspent,

i tillegg til svært dype grøfter

ble gjennomført på en god og trygg

måte i samråd med

kommunens driftsavdeling!

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER