VA Tosebygda – Sandstangen

Park & Anlegg oppgraderer VA-anlegg i Indre Østfold 

I forbindelse med utvidelse av Nortura sin fabrikk i Hærland, er kommunens VA-anlegg oppgradert. Dette ble gjort for å øke kapasiteten på vannbehandlinganlegget, overføringsanleggene for både vann og spillvann, samt avløpsrenseanlegget.

 

Fakta om prosjektet

Det er i tillegg etablert en reservevannsløsning mellom kommunene Askim, Trøgstad og Eidsberg.

Prosjektet ble utført som flere del-entrepriser, hvorav denne entreprisen omfattet etableringen av ny overføringsledning for vann fra Sandstangen i Trøgstad, over Øyern og opp til Tosebygda. I tillegg er det lagt 24 kV kabelforbindelse med følgejord hovedsaklig i felles trasè med overføringsledning for vann. Ledningstraseen går hovedsaklig gjennom skog og dyrket mark, med spredt bebyggelse.

Totalt omfattet arbeidene ca. 2900 meter med ledning, hvorav ca. 1600 meter er sjøledning.

Overføringsledning PE 630 SDR hvorav 1600 meter av ledningen er lagt i vannet, overvann PE 400 SDR 17, høyspent både i sjø og på land. Det er også etablert 2 stk. Vannkummer DN 400 PN16, 1 stk. Plassbygd vannkum 35m2. Arbeidene omfattet også betongarbeider og fiberkabel i sjø.

Varighet

2017 – 2019

Kontraktssum

28 MNOK

Prosjektleder

Trond Vegard Hansen 

Fagområder

VA, Grunnarbeider

Byggherre

Eidsberg kommune

 VA- oppgradering Indre Østfold 

Park & Anlegg 

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER