VA-Sanering Kolbotn Sentrum

Park & Anlegg rehabiliterer VA ledning i Kolbotn sentrum

Jobben omfattet ny hovedavløpsledning på peler gjennom Kolbotnvannet til Båtsleppa, ca. 208m, og nytt vann- og avløpsanlegg på Tangen i Theodor hansens vei, ca. 150m.

 

Fakta om prosjektet

Ledningen som er lagt i hovedledningsgrøft og på peler er Ø630 PE spillvannsledning og vannledning med dimensjon Ø355/250 PE, dette gjelder kun østre landside, ikke kryssing.

Ledningsanlegget på Tangen har vannledning med Ø150 støpejern og Ø160/200 PVC avløpsledning. Det er i tillegg satt ned 2 vannkummer og 5 spillvannskummer hvorav 2 av spillvannskummene er plasstøpte (landkar til sjøledning).

Eksisterende ledninger ble holdt i drift mens nytt anlegg var under utbygging, og vi måtte derfor lage en plan for provisorisk anlegg i hele perioden, da det ikke var akseptert noe utslipp i Kolbotnvannet. På deler av traseen måtte det på grunn av dårlige grunnforhold spuntes på begge sider av ny grøft for å få lagt nye ledninger samt spunting av byggegrop for kummer.

Det ble støpt på en plate av magerbetong som fundament og nye ledninger ble lagt på. Spunt ble kappet 1 m under terreng og blir stående. Det ble satt ut 15 stk. nye peler og sjøledningen ble festet på peler som er plasser c/c 6,1 m gjennom Kolbotnvannet. Eksisterende peler og Ø600 asbestsementledning på pel ble fjernet og deponert før etablering av nye peler og ledning gjennom Kolbotnvannet.

Varighet

2020

Kontraktssum

25 MNOK

Prosjektleder

Trond Vegard Hansen

Fagområder

Grunn, VA

Byggherre

Oppegård kommune

VA Sanering Kolbotn Sentrum

Null utslipp i Kolbotnvannet!

Eksisterende ledninger ble holdt i

drift mens nytt anlegg var under

utbygging, vi lagde en

plan for provisorisk anlegg i hele

perioden.

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER