Skjebergveien del 1

Skjebergveien del 1

Sarpsborg kommune skal rehabilitere eksisterende VA-anlegg i Gamle Isevei, Tors gate og Skjebergveien. Eksisterende fellessystem skal skiftes ut med separatsystem. Prosjektet strekker seg fra Gamle Isevei rett vest for Furuveien via Tors gate, under rundkjøringen ved “gamle Meieriet” og SKjebergveien til Rådhusveien i sør.

 

Fakta om prosjektet

Anlegget omfatter også Furuveien, deler av Rolighetsveien, Parkveien, Snoktinnveien, Edonbakken, Torvaldslyst og Norums vei. Lengde på hovedledningsgrøft er ca. 1.900 m. I forbindelse med separering av det kommunale VA-anlegget, skal overvannsanlegget og deler av veiarealet til Viken fylkeskommune rehabiliteres.

Stikkledninger til alle eiendommene er inkludert. Private arealer (hager, innkjørsler) berøres i stor grad på deler av strekket og skal tilbakestilles. Kantstein settes tilbake og gater/veier skal reasfalteres.

Varighet

2022 – 2024

Kontraktssum

95 MNOK

Prosjektleder

Bjørn Wiggo Norum

Fagområder

Grunn, VMT, geomatikk, transport

Byggherre

Sarpsborg kommune

VA-separering Skjebergveien

Prosjektet er et av de

største VA-prosjektene

Park & Anlegg har hatt

på rett i underkant av

100 MNOK.

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER