Akershus slott – Borggården

Akershus slott – Borggården

AKERSHUS SLOTT - OPPGRADERING AV BORGGÅRDEN Park & Anlegg har utført komplette arbeider med legging av ny stein i historiske Borgggården på Akershus slott Bygningsmassen her er helt ifra 1600 tallet og er regnet som en av de mest betydningsfulle festningen i...
Busterudgata

Busterudgata

Busterudgata Park & Anlegg utfører omfattende saneringsarbeider av eksisterende VA-nett Arbeidene foregår i Busterudgata, Jacob Stuarts gate, Urtegata, Hannibal Sehesteds gate, Niels Stubbs gate, samt enkelte berørte sidegater.   Fakta om prosjektet...
Riksvei 22 Årum Bru

Riksvei 22 Årum Bru

Riksvei 22 Årum Bru Årum Bru – Riksvei 22 Park & Anlegg AS bygger ny bro over E6 på Årum, Riksvei 22, mellom Sarpsborg og Fredrikstad.   Fakta om prosjektet På oppdrag fra Statens vegvesen og Bypakke Nedre Glomma bygger Park & Anlegg ny bru og over...
Åsgård Skole

Åsgård Skole

ÅSGÅRD SKOLE Park & Anlegg utfører grunn- og utomhusarbeider for Betonmast på Åsgård skole   Fakta om prosjektet Arbeidet omfatter blant annet drenering av to gamle bygninger med nye dreneringsrør og grunnmurspapp. Park & Anlegg utarbeidet løsninger for...
Landscape and Granite Follo Line

Landscape and Granite Follo Line

Landscape and Granite Follo Line Park & Anlegg utfører alle overflatearbeidene på nye Ski stasjon. Prosjektet omfattet komplette grunnarbeider, VA-arbeider og utomhus med stort fokus på legging av granitt på nye Ski stasjon. Det er installert snøsmelteanlegg på...
Oscarsborg Festning

Oscarsborg Festning

Oscarsborg festning Park & Anlegg utfører fasade- og takarbeider på Oscarsborg festning. I 2020 ble Gorgens fasade mot borggården restaurert. Ødelagt tegl ble skiftet ut og alle fuger renset og refuget, i tillegg ble vinduene satt i stand.   Fakta om...