Solberg Øst Bru

Solberg Øst Bru

Solberg Øst bru Park & Anlegg bygger bru på Solberg Øst Totalleveranse av gangbro over Søndre tverrvei på grensen mellom Ås og Nordre Follo i området Solberg Øst. Prosjektet omfatter bygging av gangbro inkludert alle elementer.   Fakta om prosjektet Arbeidene...
Flexit Ørje

Flexit Ørje

Flexit Ørje Park & Anlegg utvider anlegg for Flexit AS i Ørje Park & Anlegg utfører i en samspillsentreprise tilbygg av lager og etablering av nye kontorer i eksisterende bygningsmasse, med tilhørende opparbeidelse av utomhus med teknisk infrastruktur.  ...
Ørebekk – Simo

Ørebekk – Simo

Ørebekk - Simo Utbygging av RV. 110 mellom Mascot og Simo i Fredrikstad kommune Hele strekningen er om lag 1.400 m lang, og er bygd ut til 4- feltsveg i dagens trase. Prosjektet omfattet også gang- og sykkelveger, sykkelekspressveg og lokalveger.   Fakta om...
Riksvei 22 Årum Bru

Riksvei 22 Årum Bru

Riksvei 22 Årum Bru Årum Bru – Riksvei 22 Park & Anlegg AS bygger ny bro over E6 på Årum, Riksvei 22, mellom Sarpsborg og Fredrikstad.   Fakta om prosjektet På oppdrag fra Statens vegvesen og Bypakke Nedre Glomma bygger Park & Anlegg ny bru og over...
Oscarsborg Festning

Oscarsborg Festning

Oscarsborg festning Park & Anlegg utfører fasade- og takarbeider på Oscarsborg festning. I 2020 ble Gorgens fasade mot borggården restaurert. Ødelagt tegl ble skiftet ut og alle fuger renset og refuget, i tillegg ble vinduene satt i stand.   Fakta om...