Content1 | col2

Park & Anlegg AS utvider Stalsberghaven Gravlund

22. okt 2015

Prosjektarbeidet for byggherre Kirkevergens kontor foregår på Stalsbergshaven gravlund i grensen mellom Rælingen og Skedsmo kommune rett ved Strømmen.

Arbeidene som utføres høst 2015 og våren 2016:

Opparbeide ny drenering og heve terrenget slik at kapasiteten utvides. 

Området er på ca. 4000 m2 og er i dag tilnærmet uten drenering og veldig bløtt i toppen. Arbeidet består derfor i å etablere ny drenering med nye avløpsgrøfter, og å heve terrenget med tilføring av drenerende masser. Gartnerarbeider til slutt, våren 2016: Ny matjord, ferdigplen og beplantning. Vi skal være ferdige i løpet av mai 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital