Content1 | col2

Gang og sykkelveiprosjekt på FV120 Rælingen for SVV fullført

28. okt 2015

Park & Anlegg AS har overlevert et stort gang- og sykkelveiprosjekt i Rælingen Kommune, FV 120 Kåterudveien - Stranden skole for Statens Vegvesen.

Anleggslinjen er totalt ca 3,3 km og består av:

  • Omfattende grunnarbeid
  • Glassoporfyllinger
  • Elektro- og lysarbeid,
  • Stein- og murarbeider
  • Veirekkverk
  • Asfaltering
  • Kummer og VA inkl. brannhydranter

 

Vår PL Rune Navestad forteller om et prosjekt som har pågått fra oktober 2014 til planlagt overlevering 12. november 2015. Prosjektarbeidene har en verdi på ca. 40 millioner kroner inkl. tilleggsarbeider.

 

Utfordringene har vært mangelfulle grunneier-avtaler og forsinkelser i prosjekteringen som til tider har gitt heftelser i fremdriften. PL Rune skryter av våre  gutter med Tom Erik og Ole Marius i spissen.

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital