Content1 | col2

Park & Anlegg AS utvider Hafslund Kirkegård i Sarpsborg

30. okt 2015

Park & Anlegg AS har hovedentreprisen på utvidelse av Hafslund Kirkegård, Sarpsborg.

Prosjektarbeidet startet opp i august. Kirkevergens kontor er byggherre og Rambøll har prosjektert, forteller PL Michael Bundgaard.

 

Arbeidene med utvidelse av Hafslund kirkegård er nå godt i gang. Selv om vi er tidlig i anleggsfasen er det allerede gjort en del endringer i prosjektet fra byggherrens side. Det skal blant annet etableres et fordrøyningsbasseng og monteres et virvelkammer der overvannet skal inn på kommunens eksisterende overvannsledning.

 

Fordrøyningsbassenget skal bestå av ca 100 meter med Ø1600 betong. Gravplassen som er på 28.000 m2 skal sjaktes ut i ca 1,5 meters dybde hvorpå deler av massene skal blandes med ca 1/3 sand. Formålet med blanding av sand og eksisterende masser er at det i fremtiden skal foregå en rask nedbrytning: «Til jord skal vi bli».

 

 

Se flere bilder »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital