Ørebekk – Simo

Ørebekk – Simo

Ørebekk - Simo Utbygging av RV. 110 mellom Mascot og Simo i Fredrikstad kommune Hele strekningen er om lag 1.400 m lang, og er bygd ut til 4- feltsveg i dagens trase. Prosjektet omfattet også gang- og sykkelveger, sykkelekspressveg og lokalveger.   Fakta om...
Riksvei 22 Årum Bru

Riksvei 22 Årum Bru

Riksvei 22 Årum Bru Årum Bru – Riksvei 22 Park & Anlegg AS bygger ny bro over E6 på Årum, Riksvei 22, mellom Sarpsborg og Fredrikstad.   Fakta om prosjektet På oppdrag fra Statens vegvesen og Bypakke Nedre Glomma bygger Park & Anlegg ny bru og over...
RV 22 Lillestrøm – Fetsund

RV 22 Lillestrøm – Fetsund

RV. 22 Lillestrøm - Fetsund RV. 22 mellom Lillestrøm og Fetsund Vi bygde her 5,1 kilometer rv. 22 mellom Lillestrøm og Fetsund. Arbeidet begynte i mai 2013 og veien ble åpnet i desember 2015. Strekningen mellom Isakveien i Lillestrøm og Garderveien i Fet kommune har...
Follobanen Langhus – Ski

Follobanen Langhus – Ski

Follobanen Langhus - Ski Follobanen Langhus – Ski Follobaneprosjektets delprosjekt på Ski som omfatter arbeid på den 1,5 km lange dagstrekningen mellom Langhus og Ski, i tillegg bygging av nye Ski stasjon.   Fakta om prosjektet Park & Anlegg har utført...
FV.111 Rundkjøring Rådhusveien

FV.111 Rundkjøring Rådhusveien

Fv. 111 Rundkjøring Rådhusveien Park & Anlegg bygger ny rundkjøring på Iseveien Prosjektet har basert seg på etablering av gang- og sykkelveger, lokalveg, kollektivholdeplasser og mindre tiltak som f.eks. støytiltak på to nærliggende boliger/eiendommer.  ...
Krona-Holt

Krona-Holt

Fv. 120 GSV Krona-Holt Park & Anlegg bygger gang- og sykkelsti i Enebakk Bygging av ca. 1300m gang- og sykkelveg langs Fv. 120 mellom Holt gård og Kronafeltet i Enebakk kommune samt masseutskifting i deler av eksisterende veg og oppgradering av busslommer  ...