Dyst

Dyst

DYST - familieboliger i ås Park & Anlegg utfører VVA, grunnarbeid for boliger og utomhusarbeid for nytt boligområde på Ås for Solon Eiendom. Park & Anlegg også tidligere jobbet med  Solon Eiendom på andre tilsvarende prosjekter.   Fakta om prosjektet...
Moss Næringspark

Moss Næringspark

Moss næringspark Park & Anlegg har grov-opparbeidelse av næringstomter på Moss Næringspark Vi har utført grovopparbeidelse og diverse grunnarbeider for nye næringstomter og lager/logistikkeiendom på Moss Næringspark for Skolt Eiendom ca. 1,5 km øst for E6....
Os Skole

Os Skole

Os skole Utfører grunn og utomhusarbeider for nye Os skole og ny idrettshall i Halden  I forbindelse med utbygging av ny barne- og ungdomsskole i Halden kommune, har Park & Anlegg utført grunn- og utomhusarbeider som underentreprenør for AF Bygg Østfold AS. ...
Riksvei 22 Årum Bru

Riksvei 22 Årum Bru

Riksvei 22 Årum Bru Årum Bru – Riksvei 22 Park & Anlegg AS bygger ny bro over E6 på Årum, Riksvei 22, mellom Sarpsborg og Fredrikstad.   Fakta om prosjektet På oppdrag fra Statens vegvesen og Bypakke Nedre Glomma bygger Park & Anlegg ny bru og over...
IKEA Stormåsan

IKEA Stormåsan

IKEA Stormåsan Grunnarbeider for nytt sentrallager på Stormåsen i Vestby Det er med stolthet og glede at vi igjen har blitt valgt som samarbeidspartner til A Bygg Entreprenør AS på nok et stort og spennende prosjekt. Park & Anlegg utfører i totalunderentrepriser...
VA-separering Skjebergveien

VA-separering Skjebergveien

Skjebergveien del 1 Skjebergveien del 1 Sarpsborg kommune skal rehabilitere eksisterende VA-anlegg i Gamle Isevei, Tors gate og Skjebergveien. Eksisterende fellessystem skal skiftes ut med separatsystem. Prosjektet strekker seg fra Gamle Isevei rett vest for Furuveien...