Os Skole

Os Skole

Os skole Utfører grunn og utomhusarbeider for nye Os skole og ny idrettshall i Halden  I forbindelse med utbygging av ny barne- og ungdomsskole i Halden kommune, har Park & Anlegg utført grunn- og utomhusarbeider som underentreprenør for AF Bygg Østfold AS. ...
Busterudgata

Busterudgata

Busterudgata Park & Anlegg utfører omfattende saneringsarbeider av eksisterende VA-nett Arbeidene foregår i Busterudgata, Jacob Stuarts gate, Urtegata, Hannibal Sehesteds gate, Niels Stubbs gate, samt enkelte berørte sidegater.   Fakta om prosjektet...
IKEA Stormåsan

IKEA Stormåsan

IKEA Stormåsan Grunnarbeider for nytt sentrallager på Stormåsen i Vestby Det er med stolthet og glede at vi igjen har blitt valgt som samarbeidspartner til A Bygg Entreprenør AS på nok et stort og spennende prosjekt. Park & Anlegg utfører i totalunderentrepriser...
VA-separering Skjebergveien

VA-separering Skjebergveien

Skjebergveien del 1 Skjebergveien del 1 Sarpsborg kommune skal rehabilitere eksisterende VA-anlegg i Gamle Isevei, Tors gate og Skjebergveien. Eksisterende fellessystem skal skiftes ut med separatsystem. Prosjektet strekker seg fra Gamle Isevei rett vest for Furuveien...
Fv. 118/599 G/S-vei

Fv. 118/599 G/S-vei

Fv. 118/599 G/S-vei Park & Anlegg oppgraderer grunn og VA Prosjektet omfatter omlegging av vei, etablering av gangvei og VA-anlegg for Sarpsborg kommune.   Fakta om prosjektet Langs Fv.118 fra Vernerveien til Skadalsveien, og langs Fv. 599 fra Fv.118 til...
VA oppgradering Tosebygda-Sandstangen

VA oppgradering Tosebygda-Sandstangen

VA Tosebygda – Sandstangen Park & Anlegg oppgraderer VA-anlegg i Indre Østfold  I forbindelse med utvidelse av Nortura sin fabrikk i Hærland, er kommunens VA-anlegg oppgradert. Dette ble gjort for å øke kapasiteten på vannbehandlinganlegget,...