Ørebekk – Simo

Ørebekk – Simo

Utbygging av RV. 110 mellom Mascot og Simo i Fredrikstad kommune Hele strekningen er om lag 1.400 m lang, og er bygd ut til 4- feltsveg i dagens...

Riksvei 22 Årum Bru

Riksvei 22 Årum Bru

Årum Bru - Riksvei 22 Park & Anlegg AS bygger ny bro over E6 på Årum, Riksvei 22, mellom Sarpsborg og Fredrikstad.   Fakta om prosjektet På oppdrag fra Statens vegvesen og Bypakke Nedre Glomma bygger Park & Anlegg ny bru og over E6 på Årum, RV 22, mellom...

RV 22 Lillestrøm – Fetsund

RV 22 Lillestrøm – Fetsund

RV. 22 mellom Lillestrøm og Fetsund Vi bygde her 5,1 kilometer rv. 22 mellom Lillestrøm og Fetsund. Arbeidet begynte i mai 2013 og veien...

Follobanen Langhus – Ski

Follobanen Langhus – Ski

Follobanen Langhus - Ski Follobaneprosjektets delprosjekt på Ski som omfatter arbeid på den 1,5 km lange dagstrekningen mellom Langhus og...

Krona-Holt

Krona-Holt

Park & Anlegg bygger gang- og sykkelsti i Enebakk Bygging av ca. 1300m gang- og sykkelveg langs Fv. 120 mellom Holt gård og...

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER