Alle prosjekter

Akershus slott – Borggården

Akershus slott – Borggården

Park & Anlegg har utført komplette arbeider med legging av ny stein i historiske Borgggården på Akershus slott Bygningsmassen her er helt ifra...

Brennes Auto AS

Brennes Auto AS

Park & Anlegg har bygd ny bilforretning for Brennes Auto AS på Råbekken, Fredrikstad Prosjektet består av ombygging av eksisterende næringsbygg til nytt komplett bilanlegg.    Fakta om prosjektet Vi skal blant annet rive eksisterende fasade og etablere ny...

Dyst

Dyst

Park & Anlegg utfører VVA, grunnarbeid for boliger og utomhusarbeid for nytt boligområde på Ås for Solon Eiendom. Park & Anlegg...

Moss Næringspark

Moss Næringspark

Park & Anlegg har grov-opparbeidelse av næringstomter på Moss Næringspark Vi har utført grovopparbeidelse og diverse grunnarbeider for...

Solberg Øst Bru

Solberg Øst Bru

Park & Anlegg bygger bru på Solberg Øst Totalleveranse av gangbro over Søndre tverrvei på grensen mellom Ås og Nordre Follo i...

Flexit Ørje

Flexit Ørje

Park & Anlegg utvider anlegg for Flexit AS i Ørje Park & Anlegg utfører i en samspillsentreprise tilbygg av lager og etablering av...

IKEA Stormåsan

IKEA Stormåsan

Grunnarbeider for nytt sentrallager på Stormåsen i Vestby Det er med stolthet og glede at vi igjen har blitt valgt som samarbeidspartner...

Åsgård Skole

Åsgård Skole

Park & Anlegg utfører grunn- og utomhusarbeider for Betonmast på Åsgård skole   Fakta om prosjektet Arbeidet omfatter blant annet...

Sykkelhotell Rosenholm

Sykkelhotell Rosenholm

Sykkelhotell under broen på Rosenholm i Oppegård kommune For å få innbyggerne til å sykle mer har Oppegård kommune gitt syklistene et...

Lagerseksjoner

Lagerseksjoner

Park & Anlegg bygger lagerseksjoner Vi har gjennomført totalentrepriser på til sammen 17 bygg med Lagerseksjoner AS på totalt 24 200...

RV 22 Lillestrøm – Fetsund

RV 22 Lillestrøm – Fetsund

RV. 22 mellom Lillestrøm og Fetsund Vi bygde her 5,1 kilometer rv. 22 mellom Lillestrøm og Fetsund. Arbeidet begynte i mai 2013 og veien...

Follobanen Langhus – Ski

Follobanen Langhus – Ski

Follobanen Langhus - Ski Follobaneprosjektets delprosjekt på Ski som omfatter arbeid på den 1,5 km lange dagstrekningen mellom Langhus og...

Rammeavtale Myrrestaurering

Rammeavtale Myrrestaurering

Rammeavtale, Myrrestaurering Avtalen omfatter restaurering av tidligere grøftede myrer ved bruk av gravemaskin.   Fakta om prosjektet...

Tilbygg Tindlund Barneskole

Tilbygg Tindlund Barneskole

Park & Anlegg har rehabilitert og bygd nytt tilbygg på Tindlund barneskole for Sarpsborg kommune   Fakta om prosjektet Tilbygget...

Krona-Holt

Krona-Holt

Park & Anlegg bygger gang- og sykkelsti i Enebakk Bygging av ca. 1300m gang- og sykkelveg langs Fv. 120 mellom Holt gård og...

Europris

Europris

Park & Anlegg har grunnarbeidene på tilbygg hos Europris Prosjektet består av 2 tilbygg på eksisterende lagerbygg på henholdsvis 5 000...

Gressvik Kunstgressbane

Gressvik Kunstgressbane

På Gressvik bygger vi ny kunstgressbane!   Fakta om prosjektet Park & Anlegg har hatt grunnarbeider, utgraving og oppfylling av...

Fv. 118/599 G/S-vei

Fv. 118/599 G/S-vei

Park & Anlegg oppgraderer grunn og VA Prosjektet omfatter omlegging av vei, etablering av gangvei og VA-anlegg for Sarpsborg kommune....

Landscape and Granite Follo Line

Landscape and Granite Follo Line

Park & Anlegg utfører alle overflatearbeidene på nye Ski stasjon. Prosjektet omfattet komplette grunnarbeider, VA-arbeider og utomhus...

FV. 1390 GSV Osloveien

FV. 1390 GSV Osloveien

Park & Anlegg bygger gang- og sykkelvei for Statens Vegvesen Som del av byggetrinn to for E134 Oslofjordforbindelsen har Statens...

VA Evje

VA Evje

Park & Anlegg oppgraderer ledningsnett i Fredrikstad kommune Arbeidene omfatter legging av ny etappe for ringledning rundt Fredrikstad...

VA-sanering Kolbotn Sentrum

VA-sanering Kolbotn Sentrum

Park & Anlegg rehabiliterer VA ledning i Kolbotn sentrum Jobben omfattet ny hovedavløpsledning på peler gjennom Kolbotnvannet til...

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER